logonieuwsinformatieagendafoto'sprojectenlinksarchiefcontact
nederlands english
De Stichting voor Koreaanse Cultuur Hwarang  heeft tot doel het op niet- commerciele basis bij te dragen aan de kennis over en de beoefening van authentieke Koreaanse vechtkunsten. Invulling aan deze missie wordt gegeven d.m.v. trainingen, workshops, publicaties etc. Bij de trainingen ligt de nadruk op het levend houden van het Koreaanse culturele erfgoed hieromtrent terwijl in de vorm wordt gezocht naar een moderne stijl die aansluit bij de hedendaagse behoeften op het gebied van lichamelijke (en geestelijke) oefening.

Donaties zijn welkom op giro 7577510 t.n.v. Stichting voor Koreaanse Cultuur Hwarang te Amsterdam. Donaties zijn belasting-aftrekbaar en donaties vanaf 15,00 euro worden bovendien beloond met een kek 'hwarang foundation t-shirt', mits als betalingskenmerk de gewenste maat en adres duidelijk worden vermeld.