logonieuwsinformatieagendafoto'sprojectenlinksarchiefcontact
nederlands english
Korean Traditional Martial Art - Sippalki
 


Auteur: Bok Kyu Choi  | Uitgever: Ehwa University Press, 173 pagina’s geillustreerd. ISBN 978-89-7300-775-2

In the serie 'The Roots of Korean Culture', presenteert de Ehwa University Press de nieuwste uitgave ‘Korean Traditional Martial Arts - Sippalki’.

Het werk is een historische benadering van Koreaanse traditionele krijgskunsten met de nadruk op Sibpalki, de achttien vechtkunsten voor ‘close combat’ ten tijde van Korea’s Joseon tijdperk. Sibpalki is van cruciaal belang voor de bestudering van de geschiedenis van de Koreaanse krijgskunsten. Het is het gevechtssysteem dat beschreven is in de geillustreerde handleiding Muyedobotongji (1790) en het vormt het keerpunt in de geschiedenis van Koreaanse krijgskunsten van het pre-moderne naar het moderne tijdperk.

Krijgskunsten zijn van oudsher van vitaal belang voor Korea. De Koreaanse krijgskunsten zoals speerkunst en boogschieten waren vermaard, zelfs in China. Muurschilderingen uit het Koguryo tijdperk laten allerlei soorten krijgskunsten uit die tijd zien: van krijgskunsten voor ‘lange afstand’ zoals de pijl en boog en kruisboog, tot de krijgskunsten voor ‘korte afstand’ (oftewel close combat) zoals speer- en zwaardkunsten.

De militaire elite van de Koryo Dynasty bedreef krijgskunst gerelateerde spelen als Gyeokgu (polo) en Nongmahi (acrobatiek te paard), evenals speer- en zwaardkunst. Hierdoor werden de lagere klassen geinspireerd tot het beoefenen van vergelijkbare activiteiten voor vermaak zoals Soobak (ongewapend stoeien), Gakjeo (worstelen), Seokjeon (stenen-gooi gevechten) enzovoorts. Deze krijgsspeltradities werden ook nog tijdens het Joseon tijdperk (het volgende koninkrijk) volop beoefend. Rond deze tijd kwamen ook de cavalerie krijgskunsten op zoals Gichang (speerkunst te paard) en Gisa (boogschieten te paard) vanwege de voortdurende dreiging aan de noordgrens door nomaden stammen.

Na twee grote veldslagen met Japan en Mantsjoerije, onderging de militaire orde van de Joseon een drastische renovatie. De opkomst van vuurwapens voor het lange afstandsgevecht bood nieuwe strategische kansen. De musketten werden gecomplementeerd door sterk georganiseerde bataljons voor het korte afstandgevecht, met meer middelen en technieken. Hieruit ontstond het gevechtsysteem Sibpalki dat het Joseon tijdperk typeerde. Sibpalki betekent letterlijk ‘achttien technieken’ en is onderverdeeld in ‘steek’ wapens zoals de Jangchang (lange speer), Jukjangchang (lange bamboe speer) en Dangpa (drietand), ‘snij’ wapens (zwaard soorten) zoals de Bongukgeom, Yedo, Hyeopdo, Jedokgeom en Ssanggeom, en ‘slag’ wapens zoals Gonbong (lange stok), Pyeongon (vlegel) en Gwonbeop (blote vuist).

De unieke kracht van Sibpalki is dat het de synthese is van de meest beproefde, effectieve martial arts uit China, Japan en Korea van dat moment, vanuit het Koreaanse perspectief.

Na de bevrijding van de 35 jaar Japanse bezetting (en de daarmee gepaard gaande culturele genocide) in 1945, werden allerlei soorten ‘traditionele’ Korean krijgskunsten hervonden of gereconstrueerd, die allemaal beweren Korea’s erfgoed te vertegenwoordigen. Deze en andere factoren hebben het zicht op traditionele Koreaanse krijgskunsten vertroebeld.

In 2007 heeft het Zuid-Koreaanse leger het Nationale Traditionele Leger Demonstratie Troepen opgericht om de oorspronkelijke militaire tradities in ere te herstellen. Deze troepen geven Sibpalki demonstraties en laten zo de bloeiperiode van de Koreaanse krijgskunsten herleven. Precies een eeuw nadat het leger werd ontwapend door de Japanse bezetter in 1907.


Het boek is nu verkrijgbaar in het Koreaans. De Engelse vertaling is beschikbaar voor studenten aan het KIMA programma 'Martial Studies'.


Contents:

I. Martial arts tradition in Korea
Ancient militarism tradition
Sibpalki, synthesis of ancient martial arts

II. Ancient martial arts
Weapon arts
Bare hand techniques

III. Formation of Sibpalki and its contents
Japanese Invasion in 1592 and the compilation of Muyejebo (Martial arts illustrations).
MuyeJebo Beonyeoksokjip (Martial Arts Illustrations Supplementary Translation) and its contents Sibpalki and Muyedobotongji (The Comprehensive Illustrated Martial Arts) Practice and test of Sibpalki.

IV. Modern Sibpalki
Korean martial arts in modern times
Succession and development of today's Sibpalki