logonieuwsinformatieagendafoto'sprojectenlinksarchiefcontact
nederlands english
Het Centrum voor Koreaanse Studiën en het Korean Institute for Martial Arts presenteren

 “THE MUYEDOBOTONGJI”

Een reeks van 5 Master Classes door Dr. Bok Kyu Choi

Het Korean Institute for Martial Arts en het Centrum voor Koreaanse Studiën van de Universiteit Leiden presenteren een reeks master classes over het oude handboek voor de martial arts Muyedobotongji.

In vijf opeenvolgende colleges zal Dr. Choi de betekenis onthullen van dit boek, dat beschouwd wordt als de sleutel tot een goed begrip van de geschiedenis van de Koreaanse martial arts. De colleges behandelen de vijf belangrijkste wapens en worden telkens aangevuld door een workshop waarin het praktisch gebruik ervan wordt geoefend.

De Muyedobotongji, samengesteld in 1790, toont de Koreaanse martial arts op hun hoogtepunt en geeft nauwgezet het proces van synthese van de diverse Oost-Aziatische martial arts tradities weer. Door middel van tekeningen en gedetailleerde beschrijvingen geeft het boek een boeiend beeld van de Koreaanse, Japanse and Chinese martial arts. Op deze manier maakt het een beter begrip van de traditionele martial arts mogelijk en geeft het aanzetten voor de ontwikkeling daarvan in de toekomst.

Velen hebben interesse getoond voor dit boek maar tot nu toe is het moeilijk toegankelijk geweest, omdat de taal waarin het geschreven is, het klassiek Chinees, een onoverkomelijke barrière vormde. Kennis van specifieke vaktermen en traditionele martial arts theorieen zijn bovendien onmisbaar om de inhoud te ontcijferen. Dit alles heeft geresulteerd in talloze misverstanden and mythen ten aanzien van de Koreaanse martial arts.

Dr. Choi wordt beschouwd als een van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van de Muyedobotongji, die meer dan 20 jaar het middelpunt heeft gevormd van zijn onderzoek. Hij heeft hierover gepubliceerd bij Ehwa University Press, Seoul National University Press en in Koreaanse nationale dagbladen. Hij heeft zich tijdelijk in Nederland gevestigd, wat Nederlanders met een interesse in de Koreaanse martial arts een unieke kans biedt zowel hun theoretische als praktische kennis van een van de klassieken te verdiepen.
 
Data:
MC 1: zondag 1 maart        – Jedokgŭm (Admiraal’s zwaard)
MC 2: zondag 29 maart        – Ssangsudo (Tweehandig zwaard)
MC 3: zondag 26 april        – Jangbong (Lange stok)
MC 4: zondag 24 mei            – Bongukgŭm (Silla zwaard)
MC 5: zondag 14 juni        – Ssanggŭm (Dubbel zwaard)

Inhoud:
Elke master class is opgebouwd uit 3 delen in het volgende schema:

Deel I - theorie college 10:30 - 12:00 uur
Onderwerpen:
1)    De historische achtergronden van de ontwikkeling van Koreaanse Korean martial arts in relatie tot het betreffende wapen;
2)    Het gebruik van het wapen in Koreaanse martial arts in vergelijking met die van de buurlanden China en Japan;
3)    De klassieken van de Koreaanse martial arts;
4)    De ontstaansgeschiedenis van het betreffende wapen en zijn theoretische betekenis voor de gevechtskunsten.

Lunchpauze 12:15 – 13:00 uur.
Omdat de master classes op zondagen worden gehouden, kunnen wij helaas niet voor Koreaanse lunches zorgen. Deelnemers worden daarom verzocht hun eigen lunch mee te brengen.

Part II – praktijk college 13:30 - 15:30 uur
Onderwerpen:
1)    De standard basis standen en lichaamsbewegingen specifiek voor het hanteren van het betreffende wapen;
2)    De eigenschappen van het wapen en de essentiele technieken;
3)    Specifieke trainings oefeningen;
4)    Een combinatie vorm en toepassingen van de technieken.

Part III – Evaluatie en discussie 15:45 – 16:15 uur


Locatie theorie college:
Lipsius Building, Cleveringaplaats 1, Leiden.

Location praktijk college:
Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden,

Toelatingseisen:
Voor deelname aan deze serie master classes komen docenten en (assistent-) instructeurs vanaf 1e dan in aanmerking.

Tarief:   
•    Prijs per één master class € 75,- inclusief BTW en syllabus.
•    Prijs voor de hele serie van 5 master classes € 295,- inclusief BTW, syllabi en een certificaat van deelname. (De serie kan uitsluitend worden geboekt voor 15 February 2009.)

Inschrijvingen:
Inschrijfformulieren worden u op verzoek per e-mail gestuurd door Mrs. J. van der Hoff via joseonmuye@gmail.com.
 
Korte introductie van de onderwerpen:

MC 1 Jedokgum - Sunday March 1st
This particular style of swordsmanship was introduced by Li Rusong (?‐1598), commander of the Korean‐Chinese allied forces during the Japanese invasions. The skill required both a sharp sword and a waist sword in 14 basic techniques. Li used straight‐bladed swords (jikdo) taking advantage of the strength of a single‐edged sword (do) for slashing and a double‐edged sword (gom) for stabbing.

MC 2. Ssangsudo - Sunday March 29th
The long sword is handled with both hands. These frighteningly big, heavy swords were originally called "long swords" (jangdo), or sometimes "applying sword" (yonggum) or "plain sword" (pyunggum). Swords of this type came to be known during invasions of China as they were used by Japanese pirates invading China's coastal areas. Wielding these swords, the Japanese pirates cut long spears, or even enemy soldiers, into half in a single strike. The long sword skills were therefore introduced in Korea to prepare its troops for combat against Japanese pirates.
 
MC 3. Jangbong – Sunday April 26th 
Jangbong is a long staff, which is considered a mother technique of all martial arts. In the Muyedobotongji, there are two sorts of staff sparring forms, one is staff vs. staff sparring, the other is a staff vs. flail form.
Staff techniques entail strike, stab, block, parry etc. These techniques are fundamentals of all weapon techniques. After mastering staff skills, the study of other pole arms such as spear, sword, trident, moon sword etc. is accessible.
 
MC 4. Bongukgum – Sunday May 24th 
The skill especially stressed the independent valor of Korean swordsmen. It was originated from the sword skills of the Hwarang, the elite paramilitary organization of the Silla Dynasty, hence its other name, "Silla sword," or "sin-gum." Double‐edged swords were presumably used at early stages but the skill had been rearranged to use single‐edged swords by the time it was included in Sibpalki, the 18 essential skills.
 
MC 5. Ssanggum – Sunday June 14th
A fighting skill using two swords with both hands, this was one of the most difficult skills to master. Double swords on horseback required even greater prowess. The fighter could attack and defend at the same time using two swords. The smaller, saber‐size swords with round hand guards (hwando) were generally used for this technique. The swordsman kept a pair of swords, one referred to as male and the other one as female, in a single scabbard to draw them quickly. The folk double swords dance (Ssanggum Moo) was derived from this skill.